Oba Kağıt Ambalaj

Kalite Politikası’nın ana ilkesi kalite hedefine ulaşmak ve üst düzeyde koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Geçmişten gelen bilgi birikimi ile oluşturduğu Kalite Politikası’nın ekip çalışma ruhu, ilişkilerde samimi, görevinde ciddi yaklaşımı ile uygulamaktadır.

Sektörde ulusal ve uluslararası bazda etkin olmak müşteri memnuniyetini artırmak , müşteri devamlılığını sağlamak için iyi ve hatasız hizmet üretecektir.

 
Bu durumlara bağlı olarak;
  • Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti ,
  • Ekip Çalışma ile güncel kalite standartlarını uygulamayı,
  • Zamanında doğru hizmet üretmeyi ,
  • Müşteri Bağlılığını sağlamayı ,
  • Araştırma, geliştirme , iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı amaç edinmektedir.